ZELENÁ VÝSTAVA

Vzdělávací výstavy pro žáky základních a středních škol graficky uzpůsobené i pro robotické čtení pro nevidomé a doplněné o multimediální doprovodné prvky.

Zaposlouchejte se do autentických zvukových záznamů z let 1939-1945. Připomeňte si v jedinečném archivu Českého rozhlasu období 2. světové války.

Name Play
Track 01
Marek Janáč

Track 02
Marek Janáč

Track 03
Marek Janáč

Track 04
Marek Janáč

Track 05
Marek Janáč

Track 06
Marek Janáč

Track 07
Marek Janáč

Track 08
Marek Janáč

Track 09
Marek Janáč

Track 10
Marek Janáč

Track 100
Track 101
Track 102
Track 103
Track 104
Track 11
Marek Janáč

Track 12
Marek Janáč

Track 13
Marek Janáč

Track 14
Marek Janáč

Track 15
Marek Janáč

Track 16
Marek Janáč

Track 17
Marek Janáč

Track 18
Marek Janáč

Track 19
Marek Janáč

Track 20
Marek Janáč

Track 21
Marek Janáč

Track 22
Marek Janáč

Track 23
Marek Janáč

Track 24
Marek Janáč

Track 25
Marek Janáč

Track 26
Marek Janáč

Track 27
Marek Janáč

Track 28
Marek Janáč

Track 29
Marek Janáč

Track 30
Marek Janáč

Track 31
Marek Janáč

Track 32
Marek Janáč

Track 33
Marek Janáč

Track 34
Marek Janáč

Track 35
Marek Janáč

Track 36
Marek Janáč

Track 37
Marek Janáč

Track 38
Marek Janáč

Track 39
Marek Janáč

Track 40
Marek Janáč

Track 41
Marek Janáč

Track 42
Marek Janáč

Track 43
Marek Janáč

Track 44
Marek Janáč

Track 45
Marek Janáč

Track 46
Marek Janáč

Track 47
Marek Janáč

Track 48
Marek Janáč

Track 49
Marek Janáč

Track 50
Marek Janáč

Track 51
Marek Janáč

Track 52
Marek Janáč

Track 53
Marek Janáč

Track 54
Marek Janáč

Track 55
Marek Janáč

Track 56
Marek Janáč

Track 57
Marek Janáč

Track 58
Marek Janáč

Track 59
Marek Janáč

Track 60
Marek Janáč

Track 61
Marek Janáč

Track 62
Marek Janáč

Track 63
Marek Janáč

Track 64
Marek Janáč

Track 65
Marek Janáč

Track 66
Marek Janáč

Track 67
Marek Janáč

Track 68
Marek Janáč

Track 69
Marek Janáč

Track 70
Marek Janáč

Track 71
Marek Janáč

Track 72
Marek Janáč

Track 73
Marek Janáč

Track 74
Marek Janáč

Track 75
Marek Janáč

Track 76
Marek Janáč

Track 77
Marek Janáč

Track 78
Marek Janáč

Track 79
Marek Janáč

Track 80
Marek Janáč

Track 81
Marek Janáč

Track 82
Marek Janáč

Track 83
Marek Janáč

Track 84
Marek Janáč

Track 85
Marek Janáč

Track 86
Marek Janáč

Track 87
Marek Janáč

Track 88
Marek Janáč

Track 89
Marek Janáč

Track 90
Marek Janáč

Track 91
Marek Janáč

Track 92
Marek Janáč

Track 93
Marek Janáč

Track 94
Marek Janáč

Track 95
Marek Janáč

Name Play
Příčiny války a začátek tahanic o sudetske Němce - Adolf Hitler o sudetských Němcích v berlínské Krollově opeře. - 20.2.1938
Bezstarostná čs. vláda - Předseda vlády Milan Hodža k mezinárodní situaci. - 18.3.1938
Částečná mobilizace v ČSR - Ada ráno vstává - posměšná píseň čs. vojáků, rekonstrukce - 30.9.1958
Hitler proti Československu - Projev A. Hitlera na sjezdu nacistické strany v Norimberku. - 12.9.1938
Povstání sudetských Němců - Vídeňská rozhlasová stanice Pravda vítězí k situaci v ČSR. - 15.9.1938
Sudetští Němci slibují osvobození pohraničí ČSR - Wilhelm Sebekowski na shrom. sud. Němců v Drážďanech. - 19.9.1938
Útok občanů na Československý rozhlas - Nevysílaný projev neznámého řečníka. - 21.9.1938
Všichni muži do zbraně - Mobilizační vyhláška. - 23.9.1938
Hitlerův nátlak na ČSR - Adolf Hitler na shromáždění nacistické strany v Berlíně. - 26.9.1938
Spojenci odmítají ČSR pomoci - Britský premiér Neville Chamberlain v Londýně. - 27.9.1938
Mnichovská dohoda - Francouzský premiér Édouard Daladier v Paříži. - 29.9.1938
Jsme opuštěni - Předseda vlády ČSR generál Jan Syrový. - 30.9.1938
Němci obsazují ČSR - Politický komentátor BBC v Praze - John Griffin. - 1.10.1938
Útěk obyvatel ze Sudet - Vlasta Burian vzpomíná na období Mnichova. - 15.10.1938
Budoucnost Židů v Evropě - Hitlerův projev v Říšském sněmu. - 30.1.1939
Konec Česko-Slovenska - Prezident Emil Hácha po okupaci. - 16.3.1939
Okupační armáda v ulicích Prahy - Německá reportáž z Václavského náměstí. - 15.3.1939
Británie k okupaci ČSR - Projev Neville Chamberlaina. - 17,3.1939
Jinotaje v rozhlasovém vysílání - Reportéři proti okupaci. - jaro 1939
Začátek 2. světové války - Popisuje reportér NBC z Berlína. - 1.9.1939
Odůvodnění přepadu Polska - Adolf Hitler v Bertině. - 1.9.1939
Británie vstupuje do války - Král Jiří VI. - 3.9.1939
Česká protižidovská přednáška - Autor neznámý. - září 1939
Začátek vysílání BBC v češtině z Londýna - Zahajuje Jan Masaryk. - 8.9.1939
Studentské bouře - Dobová rekonstrukce události z pohřbu Jana Opletala. - 13.11.1940
Uzavření vysokých škol - Komentuje prezident E. Hácha. - 18.11.1939
Válka v západní Evropě - Britský premiér Winston Churchill. - 17. 6.1940
Kapitulace Francie - Zpráva českých novinářů o bojích ve Francii. - červen 1940
Konec generála Aloise Eliáše - Rozpor mezi slovy a činy generála Aloise Eliáše. - 25.6.1940 - Rozhlasové hlášení o jeho odsouzení k smrti. - 9.10.1941
Bitva o Británii - Ministerský předseda Velké Británie Winston Churchill. - 14.7.1940
Bombardování civilních čtvrtí Londýna - Úředník čs. exil. ministerstva zahraničních věcí Ivo Ducháček. - 25.8.1940
Jak se sestřelují letadla - Vysvětluje jeden z čs. stíhačů. - 14.11.1940
Havárie čs. vojenského pilota nad kanálem La Manche Vzpomínky pilotova kamaráda, natočené 2 roky po události. - 1942
Winston Churchill o osvobození ČSR - Projev před čs. vojáky v Británii. - 19.4.1941
Útěk Hitlerova pobočníka R. Hesse - Rozhlasové hlášení vysvětlující útěk Rudolfa Hesse. - 10. 5.1941
Vrchní sestra Anna - Hitlerova obdivovatelka o dopisu, který Vůdci zaslala. - 17.6.1941
Přepadení SSSR - Komentář Emanuela Moravce. - 1.7.1941
J. V. Stalin k přepadení SSSR - První provolání od začátku okupace SSSR. - 3. 7.1941
Šikovně ukradená propaganda - Příběh kampaně Victoria . - červenec 1941
Vítězné V - Dialog a píseň J. Voskovce a J. Wericha. - 19.8.1941
Pozdravy domů - Kódované zprávy čs. vojáků pro rodiny v protektorátu. - 19. 8.1941
První plynové komory - Václav Mareš o počátcích vyhlazování Židů v Osvětimi. - 2.9.1945
Reinhard Heydrich v Praze - Reportáž J. Cincibuse z příjezdu R. Heydricha na Pražský hrad. - 28. 9.1941
Japonský útok na USA - Rozhlasové oznámení útoku na námořní základnu. - 7.12.1941
Propaganda a populární osobnosti - Rozhlasový skeč Hvězdy nad Baltimore . - 6.12.1941
Kolaborant Vlasta Burian - Píseň J. Voskovce a J. Wericha. - 13.9.1942

Name Play
Zima zaskočila vojska wehrmachtu - Reportáž z protektorátní veřejné sbírky zimních potřeb pro německé vojáky. - 22.1.1942
Atentát na R. Heydricha - Projev prezidenta Emila Háchy po atentátu. - 30. 5.1942
Atentát a protektorátní vláda - Projev ministra školství a národní osvěty Emanuela Moravce. - 2.6.1942
Smrt R. Heydricha - Reportáž z převozu rakve R. Heydricha z nemocnice na Bulovce. - 6. 6.1942
Vyvraždění Lidic - Rozhlasová zpráva o vyhlazení Udic. - 10. 6.1942
Edvard Beneš vyloučen z českého národa - Manifestační schůze Národní rady české - výzva dr. Emanuela Slabého. - 18. 6.1942
Horník oslavuje Heydricha - Část manifestace českého lidu v Moravské Ostravě. - 30. 6.1942
České zvony putují do Říše - Hlas dnes už neexistující zvonohry z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně. - 30. léta 20. st.
Lidice budou žít - Angličtí hornici přísahají pomoc při opětovném založení Udic. - 7. 9.1942
Nálet čs. letců na Brémy - Vzpomínky letce 311. čs. bombardovací perutě na prožitý bojový let. - 10.8.1942
Bitva u Stalingradu - Říšský ministr propagandy Joseph Goebbels volá po „totální válce". - 18. 2.1943
Zajatci vyprávějí - Dva čs. vojáci zajatí u Sokolova vyprávějí o první bitvě 1. čs. praporu. - 8.11.1943
Kuratorium pro výchovu mládeže - Reportáž ze schůze stejnojmenné organizace ve Slaném. - 8. 4.1943
Nucené nasazení - Rozhovor s českými dívkami, nasazenými na 10 měsíců v Mnichově - Karlsfeldu - 19.2.1944
Lilly Marien - Nejpopulárnější německá píseň 2. svět. války. - 1944
Prezident E. Hácha - zlomený stařec - Pokus o projev k 5. výročí Protektorátu Čechy a Morava. - 15. 3.1944
Den "D" - vylodění v Normandii - Projev generála Dwighta D. Eisenhowera k národům západní Evropy. - 6. 6.1944
Tajné zbraně bombardují Londýn - Originální zvuky německých odvetných střel V-1 a V-2. - 1944
Pařížské povstání - Reportáž z bojů v ulicích Paříže. - 23. 8.1944
Slovenské národní povstání - Volání vysílačky Banská Bystrica. - 30.8.1944 - Rozhovor se studentkou z Podbrezové. - 30.10.1944
Lži nacistické propagandy - Hlášení o náletové situaci a porovnání se skutečností. - 11.9.1944
Bývalí rudoarmějci bojují proti SSSR - Vystoupení gen. A. A. Vlasova v Praze na zasedání Výboru pro osvobození národů Ruska. - 14.11.1944
Češi obléhají pevnost Dunkerque - Reportáž z bombardováni pevnosti. - Vánoce 1944
Osvobození Osvětimi - Výpověď bývalého vězně o praktikách v koncentračním táboře. - 27.1.1945
Hitler na pokraji sil - Poslední rozhlasový projev A. Hitlera - 30.1.1945
Říše pod bombami spojeneckých letadel - Reportérovo svědectví o následcích velkého bombardováni Prahy. - 15. 2.1945
vola Londyn... Berlín pod palbou - Provolání prezidenta E. Beneše k blížící mu se konci války. - 25. 2.1945
Berlín pod palbou - Poslední rozhlasový projev říšského ministra propagandy Josepha Goebbelse. - 21.4.1945
Hitler je mrtev - Nástupní projev velkoadmirála K. Dónitze po převzetí moci. - 1.5.1945
Londýn vyzývá k povstání - Pavel Tigrid volá Prahu, tajné kódy pro český odboj. - 5. 5.1945
Pražské povstání - Autentické záběry z rozhlasového vysílání a z ulic Prahy. - 5.-9. 5.1945
Rozhlas zničen bombou - Vzpomínka Miroslava Dismana na opatření rozhlasových techniků. - 1961
Německá kapitulace č. 1 - Oslavy vítězství v Londýně, projev W. Churchilla. - 8. 5.1945
Německá kapitulace č. 2 - J. V. Stalin o konci války v Evropě. - 9. 5.1945
Osvobození - Reportáž A. Technika z osvobozené Prahy. - 9. 5.1945
Hirošima, Nagasaki - Rozhovor s poštovním úředníkem, který přežil výbuch v Hirošimě. - 6. 8.1965
Čs. letci se vrací z války - Reportáž z oslav návratu 1500 letců z Anglie. - 13. 8.1945
Japonská kapitulace - Projev amerického prezidenta Harry Trumana. - 1.9.1945
Lidické ženy se vracejí domů - Marie Jedličková z Udic hledá s pomoci rozhlasu svého syna. - 5.9.1945
Děti vězněné v koncentr. táborech - Rozhovor s 4,5letým Tomášem Frittou. - 15.11.1945
Norimberský proces - Záběr ze zahajovacího přelíčení s hlavními nacistickými zločinci. Závěrečné slovo - redaktor František Gel. - 24.11.1945
Pokusy na lidech - Výpověď 15leté lidické dívky Marie Doležalové před norimberským tribunálem. - březen 1947
Epilog - čs. hymna natočená pouhých 6 dní po začátku 2. svět. války. - 6.9.1939

Name Play
Vojensky pochod
Vyhlaseni protektoratu 1939
Joachim von Ribbentrop

Deutschland, Deutschland
Joseph Haydn, August Heinrich

Die Fahne hoch
Horst Ludwig Wessel

Statni hymna
František Škroup, Josef Kajetá

Hruzovlada Zidu konci
Benes - Vyzva k odboji 1939
Edvard Beneš

Pohreb Jana Opletala 1939
Čeněk Adamec

Hacha - Vyzva ke klidu
Emil Hácha

Kapitulace Francie 1940
Alois Eliáš

V - Viktoria
Gen. Elias odsouzen k smrti 19
Sestrel cs. letce RAF
Goebbels - Totalni valka 1943
Joseph Goebbels

Hlaseni o naletove situaci
J. Masaryk - Proc bojujeme
Jan Masaryk

Atentat na Heydricha 1942
Vyhlazeni Lidic
Pohreb protektora
Alfréd Technik

Hudba v tovarnach
Helena Kubalíková

Cesti delnici v Risi
Hvezdy nad Baltimore 1941
Antonín Zíb, Vlasta Burian

Protektoratni skec o K.H.Frank
Inka Zemankova - Blaznivy den
Inka Zemánková, Karel Vlach se

Hitlerovy narozeniny 1945
Emil Hácha

V+W - Telefonat Hachovi
Jiří Voskovec, Jan Werich

Jezek - Vitezne V
Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec,

Mysleme na bratry Slovaky
Jan Masaryk

Vitezstvi u Stalingradu 1943
Jurij Levitan

Den D 1944
SNP 1944
Mirko Vesel

Ruda armada v CSR 1944
Jurij Levitan

Sovetska hymna
Sergej Vladimirovič Michalkov,

Zvony, delostrelba, vysilacky
Nemci v B. Bystrici 1944
Alfréd Technik

Bombardovani Prahy 1945
Josef Cincibus, Alfréd Technik

Kosicky vladni program
Anežka Hodinová-Spurná

J. Masaryk o Stalinovi 1945
Jan Masaryk

Vudce je mrtev
Karl Hanke

Osvobozeni Mauthausenu
Rozhlas vola o pomoc
Spolubojovnici vytrvejte
Prague calling London, send he
Vyzva ke generalni stavce
Pavel Tigrid

Kapitulace Nemecka
Podpis kapitulace
Jurij Levitan

Osvobozeni Prahy
Alfréd Technik

Hlas svobodne republiky
Benes - Vracime se do vlasti
Edvard Beneš

Cs. hymna
František Škroup, Josef Kajetá

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.