ZELENÁ VÝSTAVA

Vzdělávací výstavy pro žáky základních a středních škol graficky uzpůsobené i pro robotické čtení pro nevidomé a doplněné o multimediální doprovodné prvky.

Zaposlouchejte se do autentických zvukových záznamů z let 1946-1989. Připomeňte si v jedinečném archivu Českého rozhlasu období komunismu 1946-1989.

Name Play
Všední Den (Zpívá Kulturní Br
Rudí Baviči

Až Posadíme SSSR na Automobil
Rudí Baviči

Bylo Jich Devět (Zpívá Kultur
Rudí Baviči

Neexistuje Žádná Železná Opon
Rudí Baviči

Špalky (Častuška, Zpívají Ses
Rudí Baviči

Z Národa Ševců A Rukaviřkářů
Rudí Baviči

Nadešel Čas (Zpívá Kulturní B
Rudí Baviči

Soudruzi, Byla Bych Málem Vid
Rudí Baviči

Jesle (Zpívá Kulturní Brigáda
Rudí Baviči

Jak Mao Našel Knihu Velké Pra
Rudí Baviči

Jede Děda Mráz (Zpívá Jan Sou
Rudí Baviči

Místo Staré Špatné Měny Dosta
Rudí Baviči

Emigrant (Zpívá Jiří Koutný)
Rudí Baviči

Kniha Jako Důležitý vojenský
Rudí Baviči

To Jsou Sověti (Zpívají Jan F
Rudí Baviči

Likéry Zdražíme (Antonín Novo
Rudí Baviči

Raketa Mládí (Zpívaji Melánie
Rudí Baviči

Maso Je (Antonín Novotný Na M
Rudí Baviči

Na Shledanou, Moskvo (Zpívá M
Rudí Baviči

V Jedné Skříňce Byly Tři Ženy
Rudí Baviči

U Nás Jaro Nekončí (Zpívá Mil
Rudí Baviči

Otěc, Poďme Sa Preisť (Gustáv
Rudí Baviči

Mládežnická (Zpívá Pěvecký Sb
Rudí Baviči

Mně Se To Moc, A Řekl Bych Ne
Rudí Baviči

Serjoža Traktorista (Častuška
Rudí Baviči

Name Play
01 Znělka zpráv Československé
SESTAVIL: KAREL HÁLA

02 Klement Gottwald - Pravě se
SESTAVIL: KAREL HÁLA

03 Standa Procházka - Slavík a píchaèky (úryvek 1952)
SESTAVIL: KAREL HÁLA

04 Vzpomínka milicionáre Karla Šimona - Nikdo z prùvodu neutíkal (
SESTAVIL: KAREL HÁLA

05 Jiří Škapák s Sbor Pavla Kü
SESTAVIL: KAREL HÁLA

06 Antonín Zápotocky - Ježíšek
SESTAVIL: KAREL HÁLA

07 Kulturní brigáda Radost - Všichni jsme mladí (1950)
SESTAVIL: KAREL HÁLA

08 E. F. Burian - Kdo nás odnauèil tmáøství (30 let obdivu a lásky
SESTAVIL: KAREL HÁLA

09 Oldřich Bláha - Ne, ne, ne,
SESTAVIL: KAREL HÁLA

10 Zdeněk Nejedlý - Až hlava b
SESTAVIL: KAREL HÁLA

11 Kulturní brigáda Radost - Jde Frantík kol zahrádky (1950)
SESTAVIL: KAREL HÁLA

12 Předseda JZD Heřmanov na Ra
SESTAVIL: KAREL HÁLA

13 Pavel Kohout - Raketová píseò (1959)
SESTAVIL: KAREL HÁLA

14 Ludmila Pelikánová - Tu laboratoø ná nikdo nevezme (1987)
SESTAVIL: KAREL HÁLA

15 Šest zakladatelek JZD V Dol
SESTAVIL: KAREL HÁLA

16 Edita Štaubertová a Karel H
SESTAVIL: KAREL HÁLA

17 Sovětský úderník Bykov - Da
SESTAVIL: KAREL HÁLA

18 Alena Bernášková - Pionýrka
SESTAVIL: KAREL HÁLA

19 Kühnův smíšený sbor - Buduj
SESTAVIL: KAREL HÁLA

20 Vitězslav Nezval - Co všech
SESTAVIL: KAREL HÁLA

21 Rádio Svobodná Evropa - Zně
SESTAVIL: KAREL HÁLA

22 Jaroslav Navrátil - Dobrý den (1961)
SESTAVIL: KAREL HÁLA

23 Ať žije (uvítání prezidenta
SESTAVIL: KAREL HÁLA

24 Standa Procházka - Slavík a píchaèky (úryvek 1952)
SESTAVIL: KAREL HÁLA

25 Kolik nadojíte (Antonín Novotný rozmlouvá se ženami u pøíležito
SESTAVIL: KAREL HÁLA

26 Kühnův smíšený sbor - Se zp
SESTAVIL: KAREL HÁLA

27 Veškerá tráva bude pokosena
SESTAVIL: KAREL HÁLA

28 Pionýři z mezinárodního táb
SESTAVIL: KAREL HÁLA

29 Dievčatka si sadli na debni
SESTAVIL: KAREL HÁLA

30 Upadnuté končetiny (Sdružen
SESTAVIL: KAREL HÁLA

31 Súdruhovia A súdružky (Proj
SESTAVIL: KAREL HÁLA

32 Soubor písní a tanců centrá
SESTAVIL: KAREL HÁLA

33 Soudruh Janulík na městské
SESTAVIL: KAREL HÁLA

34 Soubor písní a tanců centrá
SESTAVIL: KAREL HÁLA

35 Statečný rozvědčík (risková
SESTAVIL: KAREL HÁLA

36 Luděk Nekuda - Kapitán SNB
SESTAVIL: KAREL HÁLA

37 Vrzali a skřípali v ustřiže
SESTAVIL: KAREL HÁLA

38 Miroslav Doležal - Traktori
SESTAVIL: KAREL HÁLA

39 Jiří Štědroň, Jana Matysová
SESTAVIL: KAREL HÁLA

40 Kůl v plotě, dva miliony be
SESTAVIL: KAREL HÁLA

41 Co když ale neumřu (Sdružen
SESTAVIL: KAREL HÁLA

42 Pavel Roskol - Kupředu, zpá
SESTAVIL: KAREL HÁLA

43 Komíny Gottwaldovy
SESTAVIL: KAREL HÁLA

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.