ZELENÁ VÝSTAVA

11 - Letadla

 

Letadlo
je létající dopravní prostředek. Tomuto pojmu lze přisuzovat různě široké významy:
Podle normy ČSN 310001 je letadlo: "Zařízení způsobilé létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu, nést na palubě osoby nebo jiný náklad, je schopné bezpečného vzletu a přistání a je alespoň částečně řiditelné."
V běžné řeči se slovo letadlo nepřesně chápe v užším významu, jako synonymum pro slovo letoun, tzn. letadlo těžší vzduchu s pevným křídlem.
V nejširším významu lze jako letadlo označit i libovolný jiný létající stroj; pokud se pohybuje mimo atmosféru, označuje se jako umělé kosmické těleso. Sem lze zařadit např. raketoplán. Pokud chceme „běžné letadlo“ rozlišit od kosmických, označuje se jako atmosférické letadlo.

Historie letectva se zabývá vývojem mechanického letectví od prvních pokusů v létání šarkanů až do nepřerušovaných, kontrolovaných motorových letů a dále.

Touha lidstva létat se pravděpodobně projevila v Číně, kde jsou zaznamenané první pokusy létat na šarkanech ze 6. století. První let kluzákem předvedl Abbas Ibn Firnas v Andalusii v 9. století. V Evropě benediktinský mnich Eilmer počátkem 11. století uletěl s kluzákem 200 metrů. Sen Leonarda da Vinciho létat je možné najít ve vícerých jeho dílech, ale da Vinci se létat nikdy nepokusil. První vážné pokusy létat se konaly v 18. století v Evropě s horkovzdušnými balony (1783), kluzáky (Otto Lilienthal, 1891) a letadly s vlastním pohonem (Bratři Wrightové, 1903).

Od té doby se konstruktéři letadel pokoušejí o větší rychlost, vzdálenost, vyšší výšku a lepší kontrolovatelnost letů. Seznam důležitých faktorů ovlivnil vynalezení letadla:

Kontrola - průvodní kluzáky byly kontrolované pohyby pilotova těla (Lillenthal) nebo zkroucením křídel (Wrightové). Moderní letadla jsou ovládána ovládacími plochami a výškovými kormidly a ty jsou zautomatizované počítačem.
Síla - motory letadla se stala lehčí a efektivnější, od parního pohonu Clémenta Adera až po pístové, proudové a raketové motory.
Materiál - průvodně konstrukce byly vyrobené z plátna nebo dřeva, později z hliníku a ze složených materiálů

Sen lidí létat nastal z pozorování ptáků a byl zobrazený v různých mýtech (například mýtus o Daidalovi a Ikarovi v řecké mytologii nebo mýtický létající stroj Vimana v Rámájaně). První pokusy spočívaly většinou v tom, že si lidé snažili připevnit křídla jako imitace ptáků, jako bájný Daidalos a jeho křídla z per a vosku. Pokusy napodobit ptáky připojením křídel pokračovaly až do 17. století.


Proudový motor
je typ motoru, který se používá v letectví. Pracuje na principu Newtonowa zákona o akci a reakci – spaliny vycházející z motoru působí silou opačným směrem na motor, který tím ženou vpřed.

V přední části motoru se nachází vstupní ústrojí, kterým do něj vstupuje vzduch, ten je dále nasáván kompresorem, který vzduch stlačuje; ten se tím zahřívá a následně putuje do spalovací komory. Zde se do vzduchu vstřikuje palivo. Zažehnutím směsi se uvolní tepelná energie a horké plyny, vycházející ze spalovací komory, roztáčejí turbínu v zadní části motoru, která přes hřídel vedoucí podélnou osou motoru pohání kompresor. Za turbínou, ve výstupní trysce, je vysoký tlak a tepelná energie se mění na kinetickou, tím vzniká tah motoru.

První proudový motor se objevil ve 30. letech, kdy na něm pracovali dva různí konstruktéři – Frank Whittle v Británii a Hans von Ohain v Německu. Whittle svůj motor patentoval už roku 1930, ale k jeho zkouškám došlo až roku 1941, kdy byl zamontován do trupu letounu Gloster E.28/39 a 15. května 1941 poprvé vzlétl na základně RAF Cranwell. Operačně byl nasazen až roku 1944 na letadle Gloster Meteor. V Německu byl vývoj rychlejší a první letadlo (Heinkel He 178) vzlétlo už roku 1939, tah motoru HeS 3 byl 4,4 kN.

Motory stavěné po druhé světové válce měly oboustranné radiální kompresory a neregulovatelné výstupní trysky. Nároky na výkon ale rostly, a tak se začal používat axiální kompresor. Jeden stupeň axiálního kompresoru má menší stlačení i účinnost než kompresor radiální, použitím vícestupňového axiálního kompresoru však dosáhneme vyšší celkové stlačení. Je také možné zkombinovat vícestupňový axiální kompresor s radiálním, zařazeným za ním na společné hřídeli. Dnes se jednoproudový motor používá pro nadzvuková letadla pro velké výšky a rychlosti, tedy zejména pro vojenská. Většinou bývá vybaven přídavným spalováním. Jako palivo se používá kerosin. Dopravní letouny jsou vybaveny dvouproudovými motory.


Bitevní letoun
je letadlo, které je určené k přímé podpoře pozemních vojsk (CAS, close air support) jako je pěchota, tanky a další bojová vozidla. Jejich použití je spíš taktické než strategické; operují spíš v popředí bitev než proti cílům hluboko v nepřátelském území.

Pro bitevní letouny se používá více názvů, např. útočný letoun. Německé jednotky během druhé světové války vytvořily frázi Jabo – zkratka pro Jagdbomber (něm. „lovící bombardér“). Brzy po svém vzniku byly mezi letouny pro přímou podporu zařazeny i bitevní vrtulníky.

 


 

Vrtulník
nebo též helikoptéra je letadlo těžší vzduchu s poháněnými horizontálně rotujícími nosnými plochami.

Na nosném rotoru vrtulníku vzniká aerodynamický vztlak. K horizontálnímu letu vrtulníku je potřeba vyvinout tah, který vzniká vlivem aerodynamických sil vzniklých na nosném rotoru.Naklápění kolem horizontálních os se řídí změnou úhlu náběhu listů rotoru. Kroutící moment vzniklý pohonem hlavního rotoru musí být kompenzován pomocným rotorem. Ten také řídí otáčení kolem svislé osy. Pomocný rotor je nejčastěji realizován jako vertikální vrtule umístěná na ocase stroje (ocasní rotor). U některých výrobců bývá ocasní vrtule nahrazována dmychadlem s vodicím prstencem (uzavřeným ocasním rotorem, u vrtulníků skupiny Eurocopter je označován ochrannou známkou Fenestron). Vrtulníky některých dalších výrobců užívají technologie NOTAR (No Tail Rotor). Točivý moment hlavního rotoru je kompenzován proudem vzduchu, usměrňovaným vertikálními řídicími plochami. Kroutící moment lze také eliminovat použitím druhého horizontálního rotoru otáčejícího se opačným směrem než první horizontální rotor. Tento rotor může být umístěn jak v ose prvního rotoru, tak i mimo osu. Je ale potřeba zajistit, že se listy obou rotorů nestřetnou.


QUIZ

1) Na základě jakého principu pracuje proudový motor?
2) Jak se jinak říká vrtulníku?
3) Co je to Jabo?


DOPROVODNÝ PROGRAM

animace funkčnosti letadla

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.