13 - Myš, klávesnice

Co je to počítačová myš a klávesnice:
Počítačová myš je malé polohovací zařízení používané pro ovládání grafického uživatelského rozhraní; informace o svém pohybu po ploše (např. desce stolu) předává do počítače, který je převádí na pohyb kurzoru po displeji. Nachází se na ní jedno či více tlačítek a může obsahovat jedno nebo více koleček používaných pro scrollování, zoomovaní nebo pohyb v dokumentu. Na spodní straně myši je umístěn snímač pohybu, který je buď mechanický nebo optický.

Počítačová klávesnice je klávesnice odvozená od klávesnice psacího stroje či dálnopisu. Je určena ke vkládání znaků a ovládání počítače. Vyrábí je výrobci počítačů, ale i další, například firmy Genius, Microsoft, KME, Apple, Logitech a další. Standardní počítačové klávesnice jsou napájeny z počítače a komunikují s ním po sériové lince. K tradiční základní části mívá ještě doplnění o

    - řadu manipulačních kláves za (nad) základní částí, označené písmenem F a číslem (od leva)
    - samostatné pole kláves číselných resp. číslicových, doplněných o znaky matematických operátorů
    - kurzorové klávesy pro pohyb kurzoru po obrazovce monitoru (mezi základním a číslicovým polem) a
    - několika dalšími doplňkovými klávesami.

Počítačová klávesnice má na vrchní straně tlačítka, zvané klávesy. Ve většině případů stisk klávesy způsobí odeslání jednoho povelu, např. znaku. Některé klávesy slouží jen jako předvolba. Odeslání některých povelů (např. pro symboly) pak vyžaduje stisk (úhoz) a současně držení jiné klávesy nebo dvou kláves současně nebo postupně.Typy počítačových myší

Mechanická myš
William English, stavitel Engelbartovy původní myši vynalezl tak zvanou kuličkovou myš v roce 1972 ve vývojovém centru Xerox PARC. Ta se stala součástí počítače Xerox Alto a sloužila k ovládání grafického uživatelského prostředí WIMP.

Kolečka byla nahrazena kuličkou, která umožnila pohyb myši v jakémkoliv směru. Pohyb kuličky snímají dvě navzájem kolmé hřídele, které se kuličky dotýkají. Kulička obě hřídele při svém pohybu roztáčí a přenáší pohyb na otočnou clonku ve tvaru kruhu s okénky. Na obou hřídelkách je po jedné clonce. Světlo senzoru prosvěcuje clonku a přerušovaný paprsek je snímán optoelektronickým čidlem, které jej mění na elektrické impulzy. Směr otáčení je rozpoznán pomocí Grayova kódu: Myš totiž obsahuje na každé clonce dva snímače, přičemž ty jsou umístěny tak, aby jejich pulzy byly úhlově posunuty. V jeden okamžik může být osvětlen jeden, oba, nebo i žádný snímač. Impulzy pohybu celé myši pak tvoří dva a dva sledy bitů, ty jsou detekovány v počítači. Ovladač myši v počítači signály dekóduje a načítává, a převádí je na pohyb kurzoru na obrazovce monitoru (v osách X a Y). Rekonstruuje tak rychlost i směr pohybu myši.

Současné moderní počítačové myši pocházejí ze švýcarského technologického institutu (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) z inspirace profesora Jean-Daniel Nicouda a vytvořil je inženýr a hodinář André Guignard. Nový design zahrnuje jednu kuličku z hrubé gumy a tři tlačítka. Prostřední tlačítko bylo nahrazeno rolovacím kolečkem po roce 1990.

Mechanická a optomechanická myš
Z počátku se vyráběly i čistě mechanické myši využívající kuličku, která otáčela kruhem s kontakty. Mechanické snímání pohybu bylo nahrazeno bezkontaktním řešením založeným na výše popsaném optickém snímání, které je mnohem přesnější a spolehlivější.

Optická myš
Optická myš využívá LED jako zdroj světla, které je snímáno fotodiodami nebo dokonalejším optickým snímačem (CCD či CMOS prvek s maticí o velikosti několik desítek bodů). První optické myši využívaly pro snímání pohybu speciálně potištěný podklad (podložku pod myš).

Moderní optické myši periodicky snímají obraz podkladu osvětlený pomocí LED nebo laserové diody a vyhodnocují posuv obrazu vůči předchozímu snímku. Využívají k tomu speciální čipy pro zpracování obrazu v reálném čase a převodu pohybu do osy X a Y. Například optická myš Avago Technologies ADNS-2610 zpracovává 1512 snímků za sekundu (FPS) o velikosti 18×18 bodů, přičemž každý vyhodnocuje 64 různých úrovní šedi.

Zdrojem obvykle bývá LED dioda svítící červenou barvou. Její světlo je na podložku soustředěno malým zrcátkem, popřípadě optickým hranolkem. Červená barva se používá díky své velké svítivosti použitých LED diod, nízké výrobní ceně a tím, že zvyšuje kontrastnost povrchu.

Světlo které se odrazí od vhodné podložky je optickým prvkem přivedeno do senzoru tvořeného čipem CCD nebo CMOS s maticí fotoelektricky citlivých prvků. Vznikne elektronický obraz podložky, který je zaznamenáván rychlostí řádově miliony pixelů za sekundu. Změnou polohy myši se vyhodnocuje její pohyb pomocí výkonného mikroprocesoru, která se projeví pohybem kurzoru na monitoru.

Optické myši mohou používat jako běžnou podložku desku stolu, problémy mohou samozřejmě nastat při snímání průhledné skleněné podložky, podložky s velkou odrazivostí, lesklé povrchy nebo v případě červeného světla myši i podložky s hladkým červeným povrchem.


Druhy klávesnic

- základní alfanumerické klávesy
- klávesy numerické klávesnice
- funkční klávesy
- speciální klávesy
- klávesy určené pro konkrétní operační systém (v systému Microsoft Windows jsou to Windows a Application)

Základní alfanumerické klávesy
Znaková, tedy alfanumerická klávesnice zabírá asi třetinu plochy klávesnice, ale je doplněná o další klávesy s nimiž tvoří základní část klávesnice, obsahuje klávesy 26 písmen, mezerník, klávesy s interpunkcí a horní čtvrtou řadu s číslicemi v anglické verzi a s diakritickými znaky v české verzi. Všechny znakové klávesnice se významově obměňují držením stisknutých pomocných kláves, jako jsou

- dvě klávesy jednorázového přesmykače (Shift, (levý a pravý), který změní písmena z malých na velká, s výjimkou znaků s diakritikou v řadě E, kterou změní na číselnou,
- trvalý přesmykač CapsLock, který tento účinek jednorázového přesmykače obrátí,
- klávesu tabulátoru Tab a
- výmaz předchozího (vůči kurzoru) znaku Backspace.

Klávesy numerické klávesnice
Numerická klávesnice obsahuje klávesy s číslicemi, desetinnou tečku, klávesy využitelné pro 4 základní aritmerické operace, druhou klávesu Enter a klávesu Num Lock pro přepínání funkce číselných kláves z kurzorových na číslicové. Číslice jsou uspořádány zdola nahoru po třech (0, 1 - 3, 4 - 6 a 7 až 9) po vzoru kalkulátorů, oproti klávesnici telefonů (klasických tlačítkových i dotykových), které mají naopak dole vyšší číslice: 0, 7 - 9, 4 - 6, 1 - 3.

Funkční klávesy
Funkční klávesy mají označení odleva F1 až F12 a nalezneme je v horní části klávesnice nad základní částí. Slouží k řízení programů a jejich funkce je určena konkrétním softwarem.
Speciální klávesy

Speciální klávesy
např. Esc, PrtSc, Ins

1. patří do polohovacích zařízení i joystick?
2. v čem je výhodnější laserová myš od mechanické?
3. jaké jsou speciální klávesy na klávesnici, uveď příklady

Jaký text je napsán v binárním kodu:

01101000 01101100 01101111 01100100 01100001 01110110 01100011 01101001 00100000 01110110 00100000 01110000 01101111 01100011 01101001 01110100 01100001 01100011 01101001


 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Krátký dokument na téma Klávesnice

 

Krátký dokument na téma Myš

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.