12 - Skener

 

 

Co je to skener:
Jde o elektronické zařízení, které umožní zhotovit digitální kopii dokumentu. V prostředí knihoven byly skenery používány pro zhotovení prvních elektronických katalogů, v podobě naskenovaných katalogizačních lístků. Moderním trendem v oblasti skenování je nyní zpětné zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací a pořizování kopií knih a periodik pro prezenční výpůjčky.

Mezi základní typy skenerů řadíme skenery:

  • ruční
  • stolní
  • knižní
  • bubnové
  • speciální
  • robotické
  • knižní


Druhy skenerů
Ruční skenery
V knihovnách se nejčastěji můžeme setkat s ručním skenerem C-pen. Jde o malý ruční skener, který dokáže načíst text a převést jej do digitální podoby. S textem lze dále pracovat jako s klasickým dokumentem. Nevýhodou ručního skeneru je jeho náročnější použití a zastaralé a nekvalitní skenování. Kvalita skenování je ovlivněna kvalitou textu (okopírovaný, špatně čitelný text), použitím cizích znaků (matematické symboly), rychlostí skenování (rychlost, kterou přejíždíme ručním skenerem po řádku).

Stolní skenery
Běžně užívané kancelářské skenery, které mohou, podle typu skeneru, skenovat formáty A4 nebo A3. Nejdříve byly tyto skenery využívány ke skenování textu, obrázků a grafů. Díky jejich vlastnostem se později začali využívat i k digitalizaci kvalitních barevných nebo černobílých předloh. Skenovat je přitom možné předlohy neprůhledné, ale i průhledné (fotografické filmy).

Stolní skener je svojí konstrukcí určený výhradně pro využití v kancelářích a pro práci s plochými předlohami. Proto se také zažilo označení plochý skener. Jde o ploché zařízení obdélníkového tvaru s víkem, pod nímž je skleněná deska. Na tuto desku se vkládají skenované předlohy, které jsou pomocí snímače, světelném zdroji a soustavy světel skenovány.

Bubnové skenery
Profesionální skenery s velice vysokou kvalitou výstupu. Jejich kvalita ovlivňuje i cenu. Skenování probíhá tak, že je skenována předloha na bubnu, který se otáčí a posunuje. Snímacím elementem je zde snímač, který využívá technologii PMT - Photo Multiplier Tube. Snímač, posunem bubnu, snímá předlohu, přičemž využívá optickou soustavu, díky které je předloha snímána postupně po velice jemných krocích. Předloha je pokryta speciální kapalinou, která zlepší kontakt předlohy s válcem. O skenování v bubnovém skeneru se proto také hovoří jako o mokrém skenování.

Čtečka čárových kódů
Skenery čárových kódů umožňují přečtení čárového kódu a předání dat cílové stanici. Podle způsobu použití rozeznáváme čtecí pera, snímače s CCD prvkem nebo laserové snímače. Tyto snímače v sobě buď obsahují dekodér čárového kódu nebo neobsahují. Snímače s dekodérem se dodávají s rozhraním RS232 (tzv. seriové), USB či v provedení „emulátoru“ klávesnice, dekodér se vřadí mezi klávesnici a PC a chová se jako by přečtená data byla vkládaná přímo z klávesnice.

3D skenery
S těmito skenery se nesetkáme na každém kroku, s rozvojem výpočetních výkonů počítačů a vyších nároků spotřebitelů a techniků jsou k dispozici právě tyto 3D skenery. Snímaný objekt pomocí paprsku „rozřežou“ na tenké plátky a zobrazí nám výsledný model jako drátěnou síť se kterou je možné libovolně pohybovat i do vnějších struktur snímaného objektu. Nejčastější použití je ve strojírenství

Knižní skenery
S jejich pomocí lze při minimálním poničení velmi kvalitně naskenovat knihu do počítače. Většinou jsou stavěny na principu snímání dvěma profesionálními fotoapáráty nebo vysokosnímací optikou s obrovským rozlišením. Díky použitým technologiím, ale stále využití manuální síly jsou kompromisem mezi stolním skenerem a robotickým. I tak se pohybujeme v řádech statisíců korun.

Robotické knižní skenery
Jednou z jejich hlavní funkcí je schopnost skenovat knihy, bez jejich poškození. Jedná se velmi monstrozní zařízení. Tento druh skeneru může zabírat i několik metrů pro svoji rozlohu.

Parametry scannerů

Barevná hloubka
Udává množství odstínů barev, které je schopen skener nasnímat. Dříve obvyklou barevnou hloubkou je 24 bitů (8 bitů na každý barevný kanál), což znamená možnost záznamu v 16 777 216 odstínů. U současných přístrojů dosahuje barevná hloubka nejčastěji 48 bitů (16 bitů na kanál) (281 474 976 710 655 odstínů).

Rozlišení obrazu
Udává se obvykle v DPI (počet tiskových bodů na palec) a znamená jemnost snímacího rastru a potažmo s tím spojenou datovou velikost výsledného obrazu. S větším rozlišením se tato velikost zvyšuje. Rozděluje se na hardwarové (ovlivněné vlastní optickou sestavou a snímačem) a softwarové (ovlivněné ovladačem), které je vždy vyšší (zpravidla dvojnásobně), ale kvalita už může být kolísavá. Pro některé účely je příliš velké rozlišení zbytečné. Dnes používaná rozlišení se pohybují mezi 1 200 a 5 900 DPI.

Maximální velikost snímané předlohy
Čtečky a filmové scannery jsou jednotné – snímají standardní čárové kódy, resp. standardní filmové pásy. Ruční scannery zvládají (potenciálně) nekonečný pruh o šířce do cca 210 mm, stolní modely bývají do formátu A3.

Denzita
Denzita je dekadickým logaritmem opacity D = log O, kde D je denzita a O opacita. V případě scannerů, které snímají odrazem světla od předlohy je opacita poměrem intenzity dopadajícího světla ku intenzitě odraženého světla.

 1. který typ tiskárny nejlépe vytiskne fotografii?
2. kde se nejčastěji setkáme s termálními tiskárnami?
3. v jakém století byla vynalezena první počítačová tiskárna?

Jaký text je napsán v binárním kodu:

01110000 01100001 01110000 01101001 01110010 01101111 01110110 01100001 00100000 01100110 01101111 01110100 01101011 01100001 00100000 01110110 00100000 01110000 01101111 01100011 01101001 01110100 01100001 01100011 01101001

 


DOPROVODNÝ PROGRAM

Krátký dokument na téma Skener

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.