Vládci naší země - 02 - přehled panovníků

 

Sámova říše (623?–658/9)

# Jméno Vláda
1 Sámo 623?–659?

Velkomoravští panovníci (833–907): Mojmírovci

# Jméno Vláda
1 Mojmír I. 830?–846
2 Rostislav 846–870
3 Svatopluk I. 870–894
4 Mojmír II. 894–907?

Česká knížata (872–1061): Přemyslovci, krátce též Mojmírovci a Piastovci

# Jméno Vláda
1 Bořivoj I. 872?–883?
2 Strojmír 883?–885?
1 Bořivoj I. 885?–889?
3 Svatopluk I. 890–894
4 Spytihněv I. 894–915
5 Vratislav I. 915–921
6 svatý Václav 921–935
7 Boleslav I. 935–972
8 Boleslav II. 972–999
9 Boleslav III. 999–1002
10 Vladivoj 1002–1003
11 Jaromír 1003
9 Boleslav III. 1003
12 Boleslav Chrabrý 1003–1004
11 Jaromír 1004–1012
13 Oldřich 1012–1033
11 Jaromír 1033–1034
13 Oldřich 1034
14 Břetislav I. 1034–1055
15 Spytihněv II. 1055–1061

Český kníže a následně král (1061–1092): Přemyslovci

# Jméno Vláda
16 Vratislav II. 1061–1092

Česká knížata (1092–1140): Přemyslovci

# Jméno Vláda
17 Konrád I. Brněnský 1092
18 Břetislav II. 1092–1100
19 Bořivoj II. 1100–1107
20 Svatopluk Olomoucký 1107–1109
21 Vladislav I. 1109–1117
19 Bořivoj II. 1117–1120
21 Vladislav I. 1120–1125
22 Soběslav I. 1125–1140

Český kníže a následně král (1140–1172): Přemyslovci

# Jméno Vláda
23 Vladislav II. 1140–1172

Česká knížata (1172–1198): Přemyslovci

# Jméno Vláda
24 Bedřich 1172–1173
25 Soběslav II. 1173–1178
24 Bedřich 1178–1189
26 Konrád II. Ota 1189–1191
27 Václav 1191–1192
28 Přemysl Otakar I. 1192–1193
29 Jindřich Břetislav 1193–1197
30 Vladislav Jindřich 1197

Čeští králové (1198–1918)

Přemyslovci (1198–1306)

# Jméno Vláda
28 Přemysl Otakar I. 1198–1230
31 Václav I. 1230–1253
32 Přemysl Otakar II. 1253–1278
33 Václav II. 1278–1305
34 Václav III. 1305–1306

Nedynastičtí

# Jméno Vláda
35 Jindřich Korutanský 1306
36 Rudolf I. Habsburský 1306–1307
35 Jindřich Korutanský 1307–1310

Lucemburkové (1310–1437)

# Jméno Vláda
37 Jan Lucemburský 1310–1346
38 Karel IV.
(Karel I.)
1346–1378
39 Václav IV. 1378–1419
40 Zikmund 1419–1437

Habsburkové a období interregna

# Jméno Vláda
41 Albrecht II.
Habsburský

(Albrecht I.)

1437–1439
  Interregnum 1439/1440–1453
42 Ladislav
Pohrobek
1453–1457

Nedynastičtí

# Jméno Vláda
43 Jiří z Poděbrad 1458–1471
44 Matyáš Korvín 1469–1490

Jagellonci (1471–1526)

# Jméno Vláda
45 Vladislav Jagellonský
(Vladislav II.)
1471–1516
46 Ludvík Jagellonský 1516–1526

Habsburkové (1526–1780)

# Jméno Vláda
47 Ferdinand I. 1526–1564
48 Maxmilián II.
(Maxmilián I.)
1564–1576
49 Rudolf II. 1576–1611
50 Matyáš II. 1611–1619
51 Ferdinand II. 1619
52 Fridrich Falcký 1619–1620
51 Ferdinand II. 1620–1637
53 Ferdinand III. 1637–1657
54 Leopold I. 1657–1705
55 Josef I. 1705–1711
56 Karel VI.
(Karel II.)
1711–1740
57 Marie Terezie 1740–1780
58 Karel Albrecht Bavorský 1741–1743

Habsbursko-lotrinská dynastie (1780–1918)

# Jméno Vláda
59 Josef II. 1780–1790
60 Leopold II. 1790–1792
61 František I. Rakouský 1792–1835
62 Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) 1835–1848
63 František Josef I. 1848–1916
64 Karel I.
(Karel III.)
1916–1918

 

Prezidenti Československa (1918–1948)

# Jméno V úřadu
65 Tomáš Garrigue Masaryk 1918–1935
66 Edvard Beneš 1935–1948, resp. 1935–8 a 1945–8 (1939–45
v exilu)

Prezident Česko-Slovenska; poté státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1938–1945)

# Jméno V úřadu
67 Emil Hácha 1938–1945

Prezidenti Československa (1948–1992)

# Jméno V úřadu
68 Klement Gottwald 1948–1953
69 Antonín Zápotocký 1953–1957
70 Antonín Novotný 1957–1968
71 Ludvík Svoboda 1968–1975
72 Gustáv Husák 1975–1989
73 Václav Havel 1989–1992

Prezidenti České republiky (od 1993)

# Jméno V úřadu
73 Václav Havel 1993–2003
74 Václav Klaus 2003–2013
75 Miloš Zeman 2013–současnost

 

 

Toulky českou minulostí

Name Play
Kníže Václav
Èro

Život knížete Václava
Èro

Atentát na hlavu státu
Èro

Pondìlí 28.záøí, èasnì ráno, S
Èro

Knížecí vražda
Èro

Diplomat a realista Pøemysl I.
Èro

Cesta ke Zlaté bule sicilské
Èro

Král Pøemysl Otakar I.
Èro

Soukromá podobizna Pøemysla Ot
Èro

Podivné dìtství prince Václava
Èro

Otec a syn
Èro

Ve svìtì
Èro

Návrat domù
Èro

O právním státì a notáøi Janov
Èro

Konflikt
Èro

Markrabì
Èro

Dva na jednom trùnì
Èro

Pøíbìh nevlastního bratra
Èro

Øímská koruna
Èro

Korunovace
Èro

Staveništì Evropy
Èro

Vysoké uèení Karlovo
Toulky èeskou minulostí

Gaudeamus igitur
Èro

135
Nad propastí
Èro

Císaøem
Èro

S Karlovým jménem
Èro

Carolus Quartus
Èro

Katedrála - Matyᚠz Arrasu a
Èro

Karel prohrává (Maiestas Carolina)
Èro

Arnošt z Pardubic
Èro

Zlatá bula Karlova
Èro

"Noci milá, proès tak dlúha?..
Èro

Sbìratel vìcí
Èro

Sbìratel zemí
Èro

O lásce otcovské
Èro

Konrád a Milíè
Èro

Mistr Theodorik a spol.
Èro

Závì
Èro

Cesta do Francie
Èro

Smrt Karla IV.
Èro

153
Jiøí z Kunštátu a na Podìbrade
Èro

Jiøíkova cesta k moci
Èro

Smrt Jiøího z Podìbrad
Èro

My, Rudolf
Èro

Podivín Rudolf
Èro

Rudolfa Druhého starosti s politikou, s rodinou a se ženami
Èro

Èlovìk Rudolf Habsburk
Èro

První žena na trùnì
Èro

Matka všech poddaných, tchynì
Èro

Reformy ano. Ale opatrnì
Èro

Všichni školou povinní
Èro

Zlatý patent
Èro

Syn, císaø a spoluvládce
Èro

Soukromá podobizna císaøovny a
Èro

 

Dějiny udatného českého národa

Dějiny udatného českého národa - Svatý Václav

Dějiny udatného českého národa - Přemysl I.

Dějiny udatného českého národa - Karel IV. - 1. část

Dějiny udatného českého národa - Karel IV. - 2. část

Dějiny udatného českého národa - Karel IV. - 3. část

Dějiny udatného českého národa - Marie Terezie

Dějiny udatného českého národa - Rudolf II.

Dějiny udatného českého národa - Vznik Rakousko Uherska

Dějiny udatného českého národa - Reformy Marie Terezie

Dějiny udatného českého národa - Josef II.

Dějiny udatného českého národa - Školská reforma Marie Terezie

Dějiny udatného českého národa - Sametová revoluce

Dějiny udatného českého národa - Padesátá léta I

Dějiny udatného českého národa - Padesátá léta II

Dějiny udatného českého národa - Jiří z Poděbrad

Dějiny udatného českého národa - Šedesátá léta

Dějiny udatného českého národa - Osvícenci v českých zemích

Dějiny udatného českého národa - Nástup Habsburků

Dějiny udatného českého národa - Vznik Československa

Dějiny udatného českého národa - Golem

 

Filmy a dokumenty

Dokument Kníže Václav

Dokument Karel IV.

Dokument Jiří z Poděbrad

Filmový dokument České století - Ať si jdou

Filmový dokument České století - Den po Mnichovu

Filmový dokument České století - Poslední hurá

Filmový dokument České století - Veliké bourání

Filmový dokument České století - Všechnu moc lidu Stallinovi

Filmový dokument České století - Musíme se dohodnout

Filmový dokument České století - Kulka pro Heydricha

Filmový dokument České století - Je to jen rock n roll

Filmový dokument České století - Zabíjení soudruha

Film Slasti otce vlasti

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.