Klub H+Z - Spolek pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

 

Klub H+Z působí ve Zlíně od roku 1998 jako občanské sdružení, jehož cílem je využití odkazu dnes už legendární cestovatelské dvojice inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.


Cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali v roce 1995 rozsáhlý fond písemností, fotografií, negativů, filmů a suvenýrů ze svých cest Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Správu fondu převzal Archiv H+Z.
Značná část z fondu cestovatelů byla už v roce 1996 zpřístupněna veřejnosti ve stálé expozici Muzea jihovýchodní Moravy ve zlínském zámku s názvem S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly.

Archiv H+Z se postupně stal významným dokumentačním střediskem moderního českého cestovatelství. Základní fond Hanzelky a Zikmunda se rozrostl o další cestovatelské unikáty:

materiály z cest Eduarda Ingriše,
materiály z cest Jana Havlasy,
fond cestovatelské trojice manželů Škulinových a Heleny Šťastné-Bübelové.

Klub H+Z v úzké spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy usiluje o to, aby zejména mladá generace nacházela v duchovním odkazu inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda inspiraci pro úsilí o kvalitní vzdělání a snahu poznávat svět. V tomto úsilí je Klubu H+Z potřebná a vzácná každá pomoc – morální i hmotná.
Všechny fotografie, pokud není uvedeno jinak, jsou majetkem Archivu H+Z. Na podmínky jejich dalšího šíření a použití se dotazujte na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Klub H+Z vznikl dne 22. 6. 1998 zapsáním do rejstříku Ministerstva vnitra České republiky.

Ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně byla změna názvu klubu zapsána 26. listopadu 2015 včetně změn stanov podle nového občanského zákoníku. Od roku 1998 se zvýšil počet členů na 73, kdy se konala členská schůze 3.3.2017.

Orgány spolku jsou:
• členská schůze – složena z řádných a čestných členů klubu
• výbor – složen z 11 členů a schválena členskou schůzí 27.2.2015 v počtu 9 členů výboru a doplněn členskou schůzí dne 26.2.2016 o další 2 členy výboru.

Členem výboru je předseda a místopředseda spolku.
• předseda – Vojtěch Holík schválen členskou schůzí dne 3.3.2017
• výkonný místopředseda – Mgr. Pavel Hrubec schválen členskou schůzí 27.2.2015
• revizní komise – složena ze 3 členů spolku a schválena členskou schůzí 27.2.2015

Mimo členskou schůzi mají orgány spolku pětileté funkční období. Čestnými členy spolku jsou Ing. Miroslav Zikmund, Ing. Jiří Hanzelka a PhDr. Karel Pavlištík.

 

Muzeum jihovýchodní Moravy MJVM společně s Filmexport Praha a Mapotic připravili K 70. výročí první cesty interaktivní mapu první cesty H+Z.


První ze slavných cest J. Hanzelky a M. Zikmunda nyní ožila na nové platformě - interaktivní mapě. Lidé si na ní mohou připomenout nejdůležitější okamžiky jejich afrického dobrodružství. Jednotlivé body na mapě obsahují dobové fotografie, zápisky a krátká videa, vybraná z jejich celovečerních filmů Afrika I a Afrika II. Mapu připravila společnost Mapotic ve spolupráci s Muzeem JV Moravy ve Zlíně, Klubem H+Z, Filmexportem Home Video a dalšími partnery u příležitostí 70. výročí slavné cesty.

“Hanzelku a Zikmunda jsme jako kluci obdivovali. Chtěli jsme uctít jejich odkaz a také ho připomenout nové generaci, která slavná jména přestává znát. Naším záměrem bylo zpřístupnit informace novou, moderní formou,” vysvětlil smysl projektu CEO Mapoticu Ivoš Gajdorus.

Klubu H+Z a zlínskému Muzeu jihovýchodní Moravy, které spravuje archiv Hanzelky a Zikmunda, se myšlenka zalíbila. “Cestovatelé na své první expedici pořídili na 10 000 fotografií a natočili 11 kilometrů filmu. Pro mapu jsme vybrali nejzajímavější snímky a texty, aby si lidé mohli udělat představu, jaké překážky museli cestovatelé překonat, jaká místa navštívili a koho při svém putování potkali,” uvedla Magdaléna Preiningerová, která pečuje o archiv Hanzelky a Zikmunda.

Audiovizuální obsah jednotlivých míst vznikl ve spolupráci s Filmexportem Home Video, který je vydavatelem filmů H+Z na DVD a dosud vydal na 11 DVD čtyři celovečerní a 83 krátkých filmů z obou cest. Pro účely mapy bylo vybráno celkem 48 krátkých videí, která si návštěvníci mohou přehrát přímo v mapě.

Mapotic chce ve spolupráci s muzeem mapu dále rozvíjet a postupně do ní chce přidávat i další cesty slavných inženýrů.


https://mapy.klubhz.cz/

 

VIDEOGALERIE

Dokument Zikmund a Hanzelka v Japonsku

Dokument Zikmund a Hanzelka se vrátili z cest

Dokument Z očí do očí Jiří hanzelka

Dokumentarni film Století Miroslava Zikmunda

Dokument Dobrodružné výpravy Hanzelky a Zikmunda

Dokument 70 let od první cesty Zikmunda a Hanzelky

Dokument Cesty a křižovatky Hanzelky a Zikmunda

Dokument Sny a skutečnosti hanzelky a Zikmunda

Dokumentární seriál Cesta stoletím

Dokumentární seriál Očima Hanzelky a Zikmunda

Dokumenty z cest po Indii

Dokumenty z cest po Japonsku

Dokumenty z cest po Sovětském svazu

Dokumenty z cest po Argentině

Dokumenty z cest po Africe

Dokument Hausbot Petra Horkého - Miroslav Zikmund

Dokument Svítání na obzoru

Dokument Sloni žijí do sta let

Dokument Život cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

AUDIOZÁZNAMY

Zvukové záznamy a zvukové dokumenty Hanzelky a Zikmunda

KNIHOVNA

Afrika snů a skutečnosti 1
Afrika snů a skutečnosti 2
Afrika snů a skutečnosti 3
Tam za řekou je Argentina
Přes Kordillery
Za lovci lebek
Mezi dvěma oceány
Obrácený půlměsíc
Tisíc a dvě noci
Světadíl pod Himalájem
Zvláštní zpráva č. 4
Cejlon, ráj bez andělů
Legendy H+Z
Legendy Z+H
Živá historie
S Tatrou kolem světa

 

 

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.