Knihy Afrika snů a skutečností I. / Afrika Afrika snů a skutečností II. / Afrika Afrika snů a skutečností III.

 

 

Afrika snů a skutečností I.

Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund nás seznamují s Afrikou dneška, zbavenou ilusí a vysněných představ. Ukazují čtenáři i její historii, její přírodní krásy a zajímavosti.

1. svazek cestopisného díla o Africe líčí dojmy a poznatky autorů při jejich cestě automobilem z Prahy přes Bavory, Švýcarsko a jižní Francii a pak z Casablancy po severoafrickém pobřeží, Marokem, Alžírem, Tunisem, Tripolskem, Cyrenaikou do Alexandrie a Káhiry, Port Saidu, podél Nilu do Sudanu a Eritreje. Všímají si nejen všedního života domorodého obyvatelstva a exotických zvláštností, ale též politických poměrů koloniální praxe imperialistických mocností, vyprávějí o vykořisťování afrického obyvatelstva i o osvobozenském hnutí koloniálních národů.

Ukázka z knihy:
V září 1940 rozjel Mussoliniho maršál Graziani s armádou 200 000 mužů ofensivu proti Britům v Egyptě. Oči světa se obrátily do Afriky a z evropských obchodů rázem zmizely mapy Libye a sousedního Egypta. Graziani se zastavil až v Sídí Barrání, 140 kilometrů před Marsa Matru, kde jej očekávali Britové. Využili nečekaného oddechu zaprášeného ne­přítele a v prosinci 1940 udeřili. Zahnali ho daleko do nitra Cyrenaiky, do El-Agejly, vzdálené téměř 1000 kilometrů od výchozích posic.
Na scéně se objevil generál Rommel s materiálem shromažďovaným dlouho předtím v zázemí Tripolska. Zahájil překvapující akci, která mu vynesla honosné jméno Africanus.

 

 

Afrika snů a skutečností II.

2. svazek cestopisu líčí svízelnou cestu od Rudého moře Habeší a Somálskem k Indickému oceánu, odtud Kenyí ke Kilimandžaru, po rovníku k pramenům Nilu, belgickým Kongem na jih do Rhodesie. Popsány jsou pestré zážitky při cestě nesjízdným terénem, nečekaná setkání s divokou zvěří, výbuch středoafrické sopky. I tu si autoři pečlivě všímají především britského koloniálního systému, který záměrně udržuje obyvatelstvo v nevědomosti a porobě, aby je mohl tím nestoudněji vykořisťovat.

Ukázka z knihy:
Přesně o půl jedenácté jsme vstupovali do audienční síně doprová­zeni císařovým osobním tajemníkem. Vysokým oknem s těžkými závěsy padalo do místnosti tlumené světlo, které dodávalo celému prostředí nezvyklý, tajuplný ráz. Haile Selassié nám vyšel několik kroků vstříc a uvítal nás úsměvem. Zdálo se, že se jeho tvář s typickým plnovousem nijak nezměnila od dob, kdy jeho portrét vyplňoval první stránky světového tisku.
Podle předchozích zpráv jsme věděli, že císař plynně hovoří fran­couzsky a anglicky, ale že takřka nikdy nepoužívá těchto jazyků při interviewu. Nebyli jsme proto překvapeni, když naše anglické zdvořilostní oslovení překládal osobní tajemník císařův do amharštiny. Pozorovali jsme výraz tváře Haile Selassié a bylo nám jasno, že již během anglicky kladených otázek formuluje odpovědi a nečeká na amharský překlad.

 

Afrika snů a skutečností III.

3. svazek cestopisu vede po stopách burských osadníků k mysu Dobré naděje, územím Jihoafrické unie, Basutskem a Natalem do Durbanu a Kapského Města. Svůj závěrečný dojem o Africe shrnují autoři takto: "Dnešní Afrika to je sopka jejíž podzemí se otřásá strašlivou, dodnes ještě spoutanou silou. Ale i tato sopka vybuchne a její čistý plamen sežehne všechno nečisté, sobecké a nemravné, co sem nanesli samozvaní vládcové z Evropy a jejich novodobí soupeři z Ameriky."

Ukázka z knihy:
Velká vteřinová ručička elektrických hodin neslyšně klouže po ci­ferníku a odpočítává poslední vteřiny napjatého ticha. Vysoké koberce tlumí každý krok. Mikrofony. Mixerův stůl s chromovanými tlačítky a bakelitovými knoflíky, stupnicemi měřičů a připravenými gramofono­vými deskami. South Afričan Broadcasting Corporation - říkají záhlaví archů na stěnách s hodinami a minutami rozhlasových programů Jihoafrické rozhlasové společnosti.
Mladý hlasatel Eustace Astor se za trojnásobným skleněným okén­kem hlasatelny usměje, mávne rukou na pozdrav a vrátí se očima k velké vteřinové ručičce, které zbývá půl minuty do 21.30 hodin. Poslední takty trochu rozklížené Schubertovy „Nedokončené“ znějí z reproduktoru, který přenáší program velkého rozhlasového orchestru z přízemí, a pak se do vzduchu zavěsí dvě tři vteřiny ticha.

 

VIDEOGALERIE

Dokument Zikmund a Hanzelka v Japonsku

Dokument Zikmund a Hanzelka se vrátili z cest

Dokument Z očí do očí Jiří hanzelka

Dokumentarni film Století Miroslava Zikmunda

Dokument Dobrodružné výpravy Hanzelky a Zikmunda

Dokument 70 let od první cesty Zikmunda a Hanzelky

Dokument Cesty a křižovatky Hanzelky a Zikmunda

Dokument Sny a skutečnosti hanzelky a Zikmunda

Dokumentární seriál Cesta stoletím

Dokumentární seriál Očima Hanzelky a Zikmunda

Dokumenty z cest po Indii

Dokumenty z cest po Japonsku

Dokumenty z cest po Sovětském svazu

Dokumenty z cest po Argentině

Dokumenty z cest po Africe

Dokument Hausbot Petra Horkého - Miroslav Zikmund

Dokument Svítání na obzoru

Dokument Sloni žijí do sta let

Dokument Život cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

AUDIOZÁZNAMY

Zvukové záznamy a zvukové dokumenty Hanzelky a Zikmunda

KNIHOVNA

Afrika snů a skutečnosti 1
Afrika snů a skutečnosti 2
Afrika snů a skutečnosti 3
Tam za řekou je Argentina
Přes Kordillery
Za lovci lebek
Mezi dvěma oceány
Obrácený půlměsíc
Tisíc a dvě noci
Světadíl pod Himalájem
Zvláštní zpráva č. 4
Cejlon, ráj bez andělů
Legendy H+Z
Legendy Z+H
Živá historie
S Tatrou kolem světa

 

 

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.