Jan Amos Komenský - Svět J.A.Komenského

 

 

Obec Nivnice se nachází v jihovýchodní části Zlínského kraje, zhruba 5,5 km jižně od Uherského Brodu. Národopisně patří k části Moravského Slovácka a spolu s dalšími obcemi (Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Suchá Loz, Vlčnov) tvoří region Východní Slovácko. V roce 2003 se stala Vesnicí roku Zlínského kraje. Žije zde přibližně 3 400 obyvatel. Obec je pokládána za nejpravděpodobnější místo narození Jana Amose Komenského.

www.nivnice.cz

Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670). Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě.

www.komensky2020.cz

Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky, kterou založil Slávek Hrzal. Hlavní cenou je čestný titul Zlatý Ámos, o jehož laureátovi rozhoduje porota. Další kategorií je Dětský Ámos, o němž rozhoduje porota složená z dětí ze škol, jež se dostaly do finále.

www.zlatyamos.cz

Muzeum Komenského se věnuje životu a dílu slavného českého učence Jana Amose Komenského (1592-1670), který byl v Naardenu pohřben. Muzeum a místo jeho posledního odpočinku se nachází v bývalém klášteře v pevnosti Naardenu.

www.comeniusmuseum.nl

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského patří mezi nejstarší muzea v České republice. Vzniklo v roce 1892 díky českým učitelům jako výraz snahy o uchování a dokumentování historických tradic českého školství, pedagogiky a odkazu J. A. Komenského. Je to významné vědecké a dokumentační centrum, které se orientuje na dějiny českého školství a pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz J. A. Komenského.
Od roku 1991 je Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského státní rezortní muzeum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 1996 se sídlem muzea staly Dům U Zlatého slunce (Valdštejnská 20) a Dům U Zlatého šífu (Valdštejnská 18). Historie obou domů sahá až ke konci 14. století. Jejich nejznámějším majitelem byl Havel Oberšvender, tzv. stříbrný komorník, opatrovatel stříbrného nádobí Rudolfa II., který oba domy koupil v roce 1623.

www.npmk.cz

Comenius350. Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského

www.comenius350.cz

Muzeum Komenského v Přerově je muzeum v Přerově. V současnosti sídlí v zámku. Kořeny muzea můžeme najít v roce 1888, kdy zásluhou Františka Slaměníka vzniká Muzeum Komenského, které bylo založeno jako první svého druhu na světě. Po úspěšné národopisné a průmyslové výstavě vzniklo v Přerově v roce 1902 i Městské muzeum, které se zaměřilo na regionální historii, archeologii, numismatiku, národopis, výtvarné umění, mineralogii a později též na ornitologii. Od roku 1955 došlo ke sloučení obou muzeí v muzeum okresní. Později bylo přejmenováno na Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov. V roce 1993 bylo Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského přejmenováno na Muzeum Komenského v Přerově.
V současné době nalezneme v muzeu stále expozice týkající se archeologie Přerovska, ukázky školných tříd z různých obdobích, památník Jana Amose Komenského, národopisu Hané a Záhoří, entomologie, mineralogie atd. 

www.mjakub.cz

 

 

72 jmen české historie
Dějiny udatného českého národa
Historický magazín
Komenského mapy
Muzeum v Přerově
Nepohodlní
Putování Jana Amose
Staleté kořeny


Diogenes znovu naživu
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce - četba
Učitel národů
Úžasné životy
Cesta světla z roku 1920
Didactica magna z roku 1913
Haggaeus redivivus
Historie o těžkých protivenstvích církve české
Hlubina bezpečnosti
Hlubina bezpečnosti z roku 1864
Jak zahnati lenost ze škol
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské z roku 1879
Labyrint světa a ráj srdce
Labyrint světa a ráj srdce z roku 1862
Labyrinty - brožura Muzea Jana Amose Komenskeho v Přerově
Listové do nebe
Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo
O sirobě
Orbis Pictus z roku 1883
Přemyšlování o dokonalosti křestanské
Přemyšlování o dokonalosti křesťanské z roku 1918
Smutný hlas
Stručná historie církve slovanské
Truchlivý
Truchlivý z roku 1622
Via Lucis
Zpráva a naučení o kazatelství

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.