Arnošt Rolný - první český konfekční továrník

Arnošt Rolný se narodil 28. února 1887 v Prostějově. Otec mu zemřel v 15 letech a vedení firmy proto zatím přebírá vdova po Františkovi, Arnoštova matka Františka. Vede podnik úspěšně. Přežije s ním první světovou válku, kdy na výrobu civilních oděvů nebyl často ani materiál, kdy dodavatelé i odběratelé houfně krachují. Naštěstí se jí podařilo získat alespoň část zakázek na šití válečných uniforem, a tak zachránila podnik i práci pro zbývající dělníky. Teprve v roce 1920 předává firmu připravenému Arnoštovi. Ten mezi tím rozhodně nezahálel. Vystudoval reálku v Prostějově a pak soukromou obchodní akademii ve Vídni. Tam zůstal dál na „zkušené" u konfekcionářské firmy Neumann, s níž byla paní Františka v čilém obchodním styku. Především šlo o získávání praktických zkušeností s řízením velkého podniku. Po návratu do Prostějova je úročil v práci pro firmu.

Jakmile se však dostává syn Arnošt do vedení podniku, nastává nová éra jeho rozvoje. Mladý a energický muž mění strategii. Přestává dočasně vyrábět hlavně pro export a důraz klade na přímý prodej bez překupníků prostřednictvím vlastních prodejen v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Přibírá jako společníka Antonína Jaroše, který je pověřen právě starostí o síť prodejen. V roce 1922 se objevuje první prodejna Rolný v Praze, druhá v Moravské Ostravě a další na sebe nenechávají dlouho čekat. Největší vzestup počtu prodejen nastává v době všeobecné velké nezaměstnanosti , bídy a velmi malé kupní síly obyvatelstva, a přesto dokonalá jakost výrobků a nízké ceny (na rozdíl od Bati zakončené šestkou - "dokážu prodávat ještě o tři koruny levněji!") přesvědčují zákazníky o výhodnosti nákupu oděvů firmy Rolný.

Konkurence však stále roste. Vždyť i v Prostějově vzniká nová dravá firma Jan Nehera, která se učí i z těžce nabytých zkušeností Arnošta Rolného, ale i dalších předních českých podnikatelů, zvláště Tomáše Bati. A snaží se pro sebe urvat co největší podíl na trhu. Když tedy začínají problémy s odbytem rozvinuté výroby v domácím prodeji, vrací se Arnošt Rolný k využití svých dřívějších zkušeností s exportem. Otevírá svoje prodejny v Maroku, na Kanárských ostrovech, v Egyptě a Gibraltaru. Spolupracuje, jak se říká „en gros" ve velkém, s největšími obchodními domy v Holandsku, Francii, Švédsku, Alžíru, Senegalu, Sýrii, Číně, Indii a Jižní Africe.

Po Baťově vzoru zřizuje obchodní živnostenskou školu, jeho "mladí mužové" nosí stejnokroje s iniciálou „R" na rukávu. Druhá světová válka nebyla Rolného tvořivému podnikání příznivá. Proto přesouvá svoje aktivity do příhodnějších podmínek, které panují na Slovensku. Zakládá podniky v Bratislavě a v Púchově . V Prostějově je nucen zatím přijmout německého spolumajitele Tengelmana, do vedení podniku je dosazen německý dozor, produkce se zaměřuje z velké části na uniformy pro vojenské a státní instituce. Zaměstnance to ale zachránilo před nasazením na nucené práce do Německa.
Po válce je podnik znárodněn hned v roce 1945. Po roce 1948 přichází Arnošt Rolný i o zbylý majetek. Umírá v roce 1950. V roce 1919 se Arnošt Rolný oženil s Justinou Fabiánovou, dcerou ředitele Zemské pojišťovny v Prostějově . První dvě děti, syn a dcera, jim zemřely, radost jim zato dělal třetí syn Arnošt (* 1927). V roce 1958 byli vdova po Arnoštu Rolném, syn i snacha po jedné razii, která měla ukázat, jak se obohatili na úkor pracujících, zatčeni a na základě vykonstruovaného procesu uvězněni.

Pokračování dynastie Rolných ve třetí generaci se tedy konat nemohlo. To už měl za sebou Arnošt Rolný mladší nejen vyloučení z Vysoké školy obchodní v Bratislavě , ale i nasazení ve vápencových lomech, základní vojenskou službu u PTP a kariéru zedníka. Když byl pak v roce 1964 z vězení propuštěn, stal se krysařem v pohraničí , až se na něho usmálo štěstí a zakotvil v Praze na metru. Po roce 1968 už ale nechtěl riskovat další nepřízeň mocných a odstěhoval se i se svou rodinou do Švýcarska, kde našel práci bankovního úředníka . Aby se vůbec uživila, pracovala ještě jako uklízeč ka na městském hřbitově. Arnošt Rolný mladší se na začátku 90. let pokoušel restituovat rodinný majetek a byly mu vráceny některé nemovitosti. Spolupracoval s vedením OP Prostějov a Makyty Púchov, které si uvědomovaly, že značka Rolný a obchodní zkušenosti a kontakty Arnošta Rolného mladšího mají svou cenu. Nicméně spolupráce nebyla ani příliš dlouhá, ani příliš úspěšná. Firma Arnošta Rolného se stala jedním z předchůdců oděvní společnosti OP Prostějov, založené po znárodnění prostějovských textilek. Tento nejznámější český výrobce kvalitní pánské a dámské konfekce a významný exportér je však od roku 2010 v konkurzu. Dluhy firmy se vyšroubovaly až k částce půl druhé miliardy korun.

 

 

Name Play
Příběhy slavných značek: OP Prostějov

 

  • Up Next Arnošt Rolný - pořad ČT - Průkopníci podnikání v českých zemích -...

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.