Tomáš Baťa - král obuvi

Tomáš Baťa přichází na svět 3. dubna 1876 ve Zlíně jako šesté z dvanácti dětí chudého ševce. Protože ševcovské řemeslo má v rodině Baťů obrovskou tradici, sahající patrně až do temného 17. století, lze si jen stěží představit, že by se malý Tomáš Baťa vydal jiným směrem než jeho otec, děda, praděda... Už od svých šesti let se proto náš malý "velký švec" objevuje po skončení dopolední povinné školní výuky v ševcovské dílně svého otce a spolu se svými sourozenci vstřebává taje ševcovského řemesla.

V roce 1891 odchází patnáctiletý Baťa do učení do Vídně. Po návratu ze "zahraničí" nastupuje v otcově ševcovské dílně jako obchodní cestující.

Spolu se svými sourozenci - Annou a Antonínem - zakládá ve Zlíně obuvnickou živnost a již od samého počátku sází na moderní způsoby výroby. V podniku plánuje zavést sériovou výrobu a pravidelnou pracovní dobu. Ještě než však stačí uběhnout jeden rok od otevření podniku, ocitá se rodinný projekt na pokraji krachu. Firma nejenže neprosperuje, ale dokonce po sobě zanechává čím dál větší dluhy. Ke skutečnému obratu ve vývoji firmy dochází až v roce 1897. Baťa přichází na trh s novým typem plátěné obuvi - tzv. Baťovkou -, ve které nahrazuje část drahé kůže levným plátnem. Baťovky se rázem stávají módním hitem, a co je ještě lepší, díky jejich nízké ceně si je může pořídit téměř každý. Poprvé v historii se dokonce začíná lidem vyplácet kupovat nové boty, než si je neustále nechávat opravovat u ševce.

V roce 1900 staví Tomáš Baťa ve Zlíně svou první moderní tovární budovu, do níž si nechává dovézt nejmodernější obuvnické stroje, jaké se v okolí nacházejí (včetně strojů německé výroby).

O čtyři roky později projevuje Tomáš Baťa odjíždí do USA .Po návratu z Ameriky zavádí ve Zlíně dvousměrný provoz a zároveň zakládá prodejní oddělení firmy Baťa.

Ještě než stačí uběhnout první desetiletí 20. století, stává se Baťa evropským obuvnickým fenoménem. Firma vlastní dvě moderní tovární budovy, zaměstnává 300 zaměstnanců a denně produkuje kolem 3 000 párů bot, což představuje nárůst produktivity práce na 10 párů bot na pracovníka za jeden jediný den.

Celý rok 1911 tráví Baťa opět ve Spojených státech. Ne však jako obchodník, ale jako řadový dělník u montážní linky automobilových závodů Henryho Forda. Po návratu do rodného Zlína zavádí po vzoru Forda ve svém podniku pásovou výrobu, se kterou se mu daří dál úspěšně rozšiřovat produkci obuvi značky Baťa a v porovnání s konkurencí držet náklady na velmi nízké úrovni.

S koncem 1. svět.války ale přichází očekávaná krize podniku, spojená s poklesem prodeje obuvi rakousko-uherské armádě. Baťovy závody se ocitají v několikamilionové ztrátě a nadměrně se zadlužují u mnoha československých bankovních ústavů. Baťa se však nevzdává a do dvou let firma opět expanduje do celého světa. Roku 1920 se z prodejního oddělení vyčleňuje samostatná reklamní a marketingová divize, která výraznou měrou pomáhá rozšiřovat značku Baťa po celé světě. Produktem této divize jsou známé reklamní plakáty, z nichž vyzařuje příjemná atmosféra a rodinná pohoda, reklamní katalogy, firemní noviny, moderní firemní logo, baťovské ceny (končící devítkou), slevy (20-50%) a výprodeje a v neposlední řadě i zlidovělé firemní slogany - např. "Náš zákazník, náš pán".

V roce 1923 se Tomáš Baťa stává starostou Zlína. O rok později zavádí ve firmě tzv. dílenskou samosprávu a pro své zaměstnance začíná budovat "nový Zlín" - obytné domy, školy, nemocnice, kulturní zařízení, vědecké ústavy, filmové ateliéry apod.

12. července přemlouvá Tomáš Baťa pilota svého letounu k letu za nepříznivých povětrnostních podmínek, což se mu stává osudným. Letoun se krátce po startu řítí a ve více než 150-ti kilometrové rychlosti naráží do země. V troskách letounu končí jak život pilota, tak život československé podnikatelské legendy, která po sobě zanechává globální firemní impérium. Vedení firmy se ujímá jeho nevlastní bratr J. A. Baťa, jehož krátce před vypuknutím druhé světové války střídá syn Tomáše Bati, Tomáš John Baťa (junior).

Na počátku 2. světové války Baťa zaměstnával 42 000 lidí. Po válce, když komunistické vlády znárodnily všechny Baťovy společnosti ve východní Evropě, Baťa přetrval díky obnově své společnosti ze zbývajících organizací umístěných mimo východní Evropu. Prodej stěžejních druhů sortimentu, například dámských lodiček, prudce vzrostl a společnosti se opět začalo dařit. Zakladatelův syn Tomáš J. Baťa podnikl odvážný krok, když s více než 100 rodinami přesídlil do Kanady, kde založil podnik Bata Shoe Company of Canada. V polovině století Baťa dosahuje pozice předního světového vývozce obuvi.

V průběhu 70., 80. a 90. let, když se Thomas G. Baťa připravoval převzít zodpovědnost za vedení celosvětových operací, zahájil tým otce a syna reorganizaci svého podniku s využitím nových, inovačních strategií řízených Baťovými hlavními zásadami a zaměřených na zákazníky, marketing a zaměstnance. Baťa zavedl celou řadu originálních koncepcí, například značkové výrobky, novátorské koncepce maloobchodních prodejen, prodejní politiku orientovanou na životní styl a přidání neobuvnického zboží. Dnes Baťa prodává v síti svých společností ve více než 70 zemích průměrně 270 miliónů párů obuvi ročně.

 

 

Tomáš Baťa - Král obuvi

Name Play
Tomáš Baťa: tvůrce světového obuvnického impéria
Tomáš Baťa: tvůrce světového obuvnického impéria
Tomáš Baťa: tvůrce světového obuvnického impéria
Tomáš Baťa: tvůrce světového obuvnického impéria
Tomáš Baťa: tvůrce světového obuvnického impéria

 

Tomáš Baťa - Úvahy a projevy

Name Play
Úvodem
Nᚠživot
Mé zacátky
Samostatný
Muj jinošský sen o pánech
Jak jsem se stal prítelem stro
Jak jsem se stal podnikatelem
Boj o samosprávu práce
Jak prišla do Zlína první voje
Jak se jevil Tomáši Batovi pro
Nadšení
Spolupracovníci
Vedro
Zlé casy
Obed v továrne
Spolupracovníkum pracovat ci n
Naší verejnosti
Prátelé
Cesta k lepšímu
Rec šéfa k úcastníkum závodu v
Spolupracovníci
Svátky
Úcast delníku na zisku
Samospráva dílen
Organizátor probuzené síly
Základ samosprávy práce
Prekážky samosprávy
Výchova k blahobytu
Rodice a deti
Obchod a duveru
Verejné úctování
Idea samosprávy dílen
Samospráva v praxi
Rízení závodu
Plánovité hospodárství
Plánování
Výchova pro vedení
Dokonalý stroj
Soustredenost
Naše jídelna
Pracovní predpisy
Studium matematiky
Hospodár
Svoboda živnosti
Co bych prál našeho obchodu
Technický a organizacní pokrok
Prekážky pokroku ve výrobe
Obchod a šizení
Bata a doprava
Proc 10 miliard na silnice
Doprava, silnice, lidé
Moje hospodárská filozofie
Prátelství v Holandsku a u nás
Vychovatel
Úcel škol
Smysl vyucování
Výchova k podnikavosti a hospodaření
Škola a rodina
Poznámky ke školní reforme
Šetrení hospodarení
Majetek a vedení
Strojnickým ucnum
Vecerní obchodní škola
Škola obchodu
Stavby, školství a bydlení
Škola mladých mužu
Nová výchova
Mladým mužum pred volbou povol
Mladí mužové
Cesta ku cti, moci a blahobytu
Zmente napred sebe
Jak se stát svetovým podnikate
Ucme se od nejlepších
Smysl podníkání a práce
Sebekázní ke zdraví a míru
Obcan
Obecní volby ve Zlíne roku 192
Nᚠzávod a mesto Zlín
Prátelé
Nᚠpracovní program
Výsledky voleb ve Zlíne v roce
Prátelé
Velký Zlín
Volby do obcí roku 1927
Více duvery
Spolupráce prumyslu a zemedels
Naše potreby k zemedelství
Nová zemedelská výroba
Nové myšlení
Nᚠnový pracovní program
Vzrust obchodu a živnosti ve Z
Otázka živnostenská
Starý Zlín
Volební výsledky ve Zlíne 1927
Obcané a obcanky
Proc Velký Zlín
Muj cíl
Jak pohlížím na naši obecní sp
Státník
Verejné dedictví

Name Play
Příběhy slavných značek: Baťa

 

  • Up Next Tomáš Baťa - pořad ČT Skautská pošta
  • Up Next Tomáš Baťa - pořad ČT Osudové okamžiky - Otrokovice 1932
  • Up Next Tomáš Baťa - pořad ČT Hvězdičky
  • Up Next Tomáš Baťa - Divadelní představení Tomáš Baťa, živý
  • Up Next Tomáš Baťa - Baťa - rodina, která chtěla obout celý svět, Tomáš Baťa -...

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.