ZELENÁ VÝSTAVA

Zoopark Chomutov

 

 

Zoopark Chomutov

Přemyslova 259
430 01 Chomutov

Tel.: +420 474 624 412

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.zoopark.cz

Město: Chomutov
Zakladatel: Walter Markel
Datum založení: 1975
Ředitel: Bc. Věra Fryčová (2019)
Počet druhů: 160
Počet zvířat: 1070
Rozloha: 112 ha
Členství: WAZA; EAZA; EARAZA, Species 360; UCSZOO

 

Historie:
Ačkoli byl chomutovský zoopark otevřený teprve v roce 1975, chov zvířat má v Chomutově tradici mnohem delší. Do otevření zooparku fungoval v městském parku pavilon s akvarijními a terarijními zvířaty už od počátku třicátých let. Při otevření tvořily jádro zooparku výběhy evropských kopytníků a dalších zvířat naší fauny. Během osmdesátých let přibyly exotičtější druhy, jako například plameňáci či sajgy tatarské. Devadesátá léta znamenala další rozšíření druhové skladby a také výstavbu nových výběhů – například prostorných ubikací pro rosomáky a medvědy. Nové tisíciletí přineslo otevření Eurosafari, rozšíření voliér ptáků a další úpravy otevřených expozic.

Zoopark

Zoopark Chomutov je rozlohou největší zoologická zahrada v České republice. Specializuje se na chov zvířat z palearktické oblasti, která zahrnuje celou Evropu, severní část Asie a sever Afriky včetně Sahary.
Pozorovat zde můžete zhruba 160 druhů zvířat o více než tisíci jedincích, mezi nimiž je i 15 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchovných programů. Patří sem například ibis skalní (Geronticus eremita), jeřáb bělošíjí (Grus vipio), kůň Převalského (Equus ferus przewalskii), makak magot (Macaca sylvanus), manul (Otocolobus manul), panda červená (Ailurus fulgens), zubr evropský (Bison bonasus) nebo rosomák sibiřský (Gulo gulo). Za v podstatě raritní chovance v rámci zoologických zahrad lze považovat málo známý druh vzácných ovcí – uriala kaspického neboli arkala (Ovis orientalis arkal). Za zmínku rovněž stojí chovná skupina ohrožených jelenů bucharských (Cervus yarkandensis bactrianus), pro které Zoopark Chomutov zároveň vede evropskou plemennou knihu.

Expozice charz žlutohrdlých

V roce 2019 Zoopark Chomutov otevřel zcela novou expozici pro zajímavé kunovité šelmy – charzy žlutohrdlé (Martes flavigula). Charzy jsou hravá, společenská zvířata s denní aktivitou a v prostorném, shora otevřeném výběhu, dokáží návštěvníkům předvádět nejrůznější kousky. Charzy jsou pod otevřeným nebem v Evropě chovány již jen v Norimberku, ale ani v norimberské zoo není vyhlídka, ze které je možné zvířata pozorovat v podstatě jako na dlani.

Bazén tuleňů

Návštěvníci mají každý den možnost vidět krmení tuleňů kuželozubých (Halichoerus grypus), které navíc o víkendech, svátcích a během prázdnin probíhá komentovanou formou. Zvlášť samec Kašek, nejstarší tuleň kuželozubý chovaný v Evropě v lidské péči, se během krmení rád předvádí. Dovede chytat ryby ze vzduchu nebo na na sebe upozorňuje plácáním předních končetin o tělo.

Jeden z největších výběhů pro medvědy

Chomutovští medvědi hnědí (Ursus arctos) obývají jednu z největších expozic pro tyto šelmy v Evropě. Výběh má lesnatý charakter a nechybí v něm ani menší rybník, ve kterém se medvědi velmi rádi koupou.

Terárium

Pavilon terárií se nachází v západní části zooparku v blízkosti dětské zoo. Druhová skladba jeho obyvatel dobře zapadá do celkové koncepce, protože se zde představují především obojživelníci a plazi středomořské oblasti spolu se zástupci naší fauny. Ubikace po obvodu pavilonu obývají například zmije růžkaté (Vipera ammodytes), užovky stromové (Zamenis longissimus), ještěrky perlové (Lacerta lepida) nebo blavoři žlutí (Pseudopus apodus). K pavilonu přiléhají i čtyři venkovní zasklené expozice zmijí obecných (Vipera berus) a evropských druhů želv.

Statek domácích zvířat

Přímo v areálu zoo poblíž sadu kaštanovníků jedlých najdete Statek domácích zvířat, kde jsou chována původní, tzv. primitivní, plemena ovcí, koz, králíků, holubů a drůbeže. Každý rok zjara se zde rodí velké množství roztomilých jehňat a kůzlat, která mají návštěvníci možnost obdivovat při skotačení.

Kaštanka

Kaštanový sad pochází z druhé poloviny 17. století a je jeden z nejvýznamnějších sadů v České republice, a to jak počtem tak i stářím kaštanovníků.
Kaštanka je nejseverněji položeným plodícím sadem kaštanovníku jedlého (Castanea sativa) v celé Evropě.

Safari

Součástí Zooparku je i rozlehlá obora Eurosafari, kterou návštěvníci projíždí speciální soupravou taženou terénním automobilem – Safari expresem. Projížďka mezi zvířaty, která na třiceti hektarech volných pastvin s remízky žijí téměř jako ve volné přírodě, je doprovázena odborným výkladem.  Z bezpečného nadhledu vagónků mohou návštěvníci pozorovat skupinu skotského náhorního skotu (Bos taurus), koně Převalského (Equus ferus przewalskii), početné stádo muflonů (Ovis musimon), jeleny evropské (Cervus elaphus), jeleny milu (Elaphurus davidianus), jaky domácí (Bos grunniens) a hlavně chloubu obory – skupinu zubrů evropských (Bison bonasus).

Skanzen

Jako stvořený pro nerušenou procházku, jen několik metrů za branami Zooparku, se rozkládá skanzen Stará Ves. Romantickou cestou mezi koňskými výběhy je možné dojít k hrázděnému krušnohorskému statku, jehož rustikální atmosféru dotváří stádo oveček pasoucích se u nedaleké kapličky. Replika větrného mlýna a posezení před roubenkou přímo vyzývají k odpočinku.

Ekocentrum

Jednou z nezpochybnitelných úloh zoologický zahrad je také vzdělávání zejména té nejmladší generace – především snaha učit děti respektu ke zvířatům a k přírodě vůbec.  Proto v Zooparku funguje již několik let Ekocentrum, které nabízí výukové programy a komentované prohlídky areálu.


Pamatujeme / nepamatujeme?

1) Je Zoopark Chomutov největší ZOO v ČR?
2) Jak se jmenoval zakladatel ZOO Chomutov?
3) Jak se jmenuje pavilon nočních zvířat?

Odpovědi:
1) Ano / 2) Walter Markel / 3) Noktarium 

 Seriál České televize - Ze ZOO do ZOO - Chomutov a Děčín (2012)

 

Zoopark Chomutov - YOUTUBE kanál

 

 Zoopark Chomutov ve fotografii

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.